Toți împreună, servind aviația civilă

PNMSAC – Programul național de management al siguranței aviației civile

Observațiile și propunerile de modificare/completare a textului documentului menționat mai sus pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 20.12.2021, pe adresa de e-mail: safety@caa.ro  

Pentru o mai bună înțelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

RACR-AVZ, Emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigația aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României, ediția 2/2020

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului procedurii mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 26.11.2021, pe adresa de e-mail: oana.grigoras@caa.ro .
Pentru o mai bună înțelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

RACR-ZSAC, Stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României, ediția 1/2015

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului procedurii mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 26.11.2021, pe adresa de e-mail: oana.grigoras@caa.ro .
Pentru o mai bună înțelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

RACR-AD-CADC, Certificarea aerodromurilor civile, ediția 1/2021

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului procedurii mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 15.10.2021, pe adresa de e-mail: andreia.nicolae@caa.ro .
Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

PAC-AD-AUDIT/INSPECȚIE, Metodologia de audit / inspecție aplicabilă domeniului aerodromuri, ediția 1/2021

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului procedurii mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 15.10.2021, pe adresa de e-mail: andreia.nicolae@caa.ro.
Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat

PIAC –AW-CNV editia 3/2021 -" Certificarea navigabilităţii aeronavelor ".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 08.10.2021, pe urmatoarea adresa de e-mail:cristina.pavel@caa.ro

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 3/2021 a PIAC-AW-CNV  se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" .

PAC-PM-EATU Emiterea Autorizaţiilor pentru Utilizarea Temporară, pe aeroporturile din România, pentru avioane civile subsonice cu reacţie, care nu corespund standardelor de zgomot OACI

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel tarziu la data de 05.10.2021, pe următoarea adresă de e-mail: mariana.voicu@caa.ro.

 

Editia 1/august 2021 a PIAC-AW-IAC, procedura conexa RACR IA "Inmatricularea aeronavelor civile"

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii proceduri mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel târziu 20.09.2021, pe adresa de e-mail: remus.dogaru@caa.ro .  

 

Amendamentul 1 la Editia 2 a PIAC-MFRA

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 20.08.2021 la adresa de e-mail: frecvente@caa.ro 

Amendament RACR-SPAR, Reglementare aeronautică civilă română „Salturi cu parașuta”.

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noului amendament al reglementării mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel târziu 28.07.2021, pe adresele de e-mail: justin.chirea@caa.ro și bogdan.martin@caa.ro

Amendamentul 1 PIAC-AIM, Managementul informațiilor aeronautice

PIAC-ATM/ANS, Partea I – „Certificarea și supravegherea furnizorilor de servicii ATM/ANS”, ediția 2/2021.

 

PAC –AW-PIE editia 1/2021 - " Autorizarea personalului independent de evaluare  a navigabilității ".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 16.07.2021, pe urmatoarea adresa de e-mail:gabriel.vrabie@caa.ro, monica.georgescu@caa.ro

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 1/2021 a PAC-AW-PIE  se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" .

PIAC –AW-CNV editia 2 amd 1/2021 - " Certificarea navigabilităţii aeronavelor ".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 07.07.2021, pe urmatoarea adresa de e-mail:cristina.pavel@caa.ro

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 2 amd 1/2021 a PIAC-AW-CNV  se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" .

Proiect Amendament 3 la PIAC-AD-139, Ed. 1/2018 – Certificarea si supravegherea aerodromurilor civile in conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) nr. 139/2014

Procedura PAC-FCL privind certificarea personalului navigant.

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 30.05.2021, la adresele de e-mail: cristian.olinescu@caa.ro și mihai.matei@caa.ro

PIAC-AD-FSH ed.1/2021  - Certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de  31.05.2021, la adresele de e-mail: andreea.rada@caa.ro  şi roxana.nastase@caa.ro .

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul .

Proiect amendament nr.1 la RACR-AIS, ed.4 / 2020

Având în vedere aprobarea de către Consiliul OACI a Amendamentului 41 la Anexa 15 a Convenției privind Aviația Civilă Internațională, acesta va fi preluat și transpus în cadrul reglementat național prin introducerea amendamentului nr. 1 la RACR-AIS, ed.4/2020. Propunerile pot fi transmise până pe 15.05.2021 pe adresa vasile.coman@caa.ro.

Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 785/2004 „Asigurarea de raspundere a operatorilor de transport aerian” prezenta propunere de actualizare a RACR IA “Inmatricularea aeronavelor civile” este elaborata in scopul de  a completa cerintele privind documentatia necesara solicitarii emiterii unui certificat de inmatriculare (art. 2.3 “Documentatia de inmatriculare” din RACR IA).

Propunerile vor fi transmise la AACR pe adresa de e-mail: remus.dogaru@caa.ro.

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

Proiect amendament RACR-HA, ed. 03/2015

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 16.04.2021, la adresa de e-mail: simona.buliga@caa.ro.

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

P-AEC, ed. 01/2021 ”Acreditarea entităților calificate”

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 15.03.2021, ora 10.00, la adresele de e-mail: nicolae.badeu@caa.ro, denisa.voicu@caa.ro.

PIAC-SP-UAS, ed. 01/2020

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 14.12.2020, la adresele de e-mail:remus.dogaru@caa.ro, madalina.catrina@caa.ro, nicolae.badeu@caa.ro

Editia 1/2020 a PIAC –AW-CAMO   " Autorizarea şi supravegherea organizaţiilor de managementul navigabilității Part-CAMO ".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 20.11.2020, pe urmatoarea adrese de e-mail:dragos.ghita@caa.ro, cristina.pavel@caa.ro

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 1/2020 a PIAC-AW-CAMO se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" 

Rezultatul procesului de consultare pentru reglementarea  PIAC-AW-CAMO ed. 1  poate fi consultat aici.

Editia 2/2020 a PIAC –AW-CNV  " Certificarea navigabilităţii aeronavelor ".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 20.11.2020, pe urmatoarea adrese de e-mail:cristina.pavel@caa.ro, Catalin.marin@caa.ro

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 2/2020 a PIAC-AW-CNV  se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" .

Rezultatul procesului de consultare pentru reglementarea  PIAC-AW-CNV ed. 2  poate fi consultat aici.

Editia 3/2020 a PIAC –AW-MP  " Procedură administrativă şi instrucţiuni AACR pentru aprobarea/ acceptarea programelor de întreţinere  ".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 20.11.2020, pe urmatoarea adrese de e-mail:  Catalin.marin@caa.ro, dragos.ghita@caa.ro

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 3/2020 a PIAC-AW-MP  se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă"

PIAC-OPS-UAS

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 23.11.2020, la adresa de e-mail: justin.chirea@caa.ro”.

Propuneri de modificare si completare a anexei la OMTI nr. 1305/2012 privind tarifele percepute de AACR RA

Observațiile/ propunerile de modificare/ completare vor fi transmise la AACR până la data de 19 noiembrie 2020, la adresa de e-mail: tarife@caa.ro

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

Proiect PIAC-CPD, ed. 01/2020

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 23.10.2020, la adresa de e-mail: evelina.kozma@caa.ro.

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

PIAC-AEA

Propunerile vor fi transmise până la data de 23.09.2020, la adresa de e-mail: justin.chirea@caa.ro

PIAC-AEC draft 3

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 16.10.2020, la adresele de e-mail: mugurel.ionescu@caa.ro și denisa.voicu@caa.ro

PIAC-AW-CAO Ed. 1
PIAC-AW-ACZ Ed1
Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 07.08.2020, la adresele de e-mail: corina.loloiu@caa.ro, adrian.badila@caa.ro  și dragos.ghita@caa.ro.

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

Arhivă proiecte

Ultima actualizare: 22/11/2021, 01:34:19