Toți împreună, servind aviația civilă

Administratorul Național al Spectrului de Frecvențe

Director General AACR

Nicolae STOICA

Reprezentant tehnic executiv desemnat pentru
Administratorul Național al Spectrului de Frecvențe

Sergiu DUMITRESCU

 
E-mail : frecvente@caa.ro
Site    : Management frecvente radio
 
 
Documentul ce procedurează activitatea de management a frecvențelor radio aeronautice (din tabelele ICAO COM2, COM3 și COM4) în spațiul aerian al României este: PAC MFRA, ediţia 1/ 2021.
 
 
Formularele standard utilizate în managementul frecvențelor radio aeronautice sunt:
 
1. Cererea pentru autorizarea pentru utilizare a unei frecvențe radio aeronautice pentru stații de radiocomunicații VHF sol-aer, conform tabelului ICAO COM2, Anexa 1.
Cod document: AACR-PAC.MFRA.01;

 
2. Cererea pentru autorizarea pentru utilizare a unei frecvențe radio aeronautice simple sau unor frecvențe colocate pentru mijloace de radio navigație, conform tabelului ICAO COM3, Anexa 2.
Cod document: AACR-PAC.MFRA.02;

 
3. Cererea pentru autorizarea pentru utilizare a unei frecvențe radio aeronautice pentru mijloace de radionavigație conform tabelului ICAO COM4, Anexa 3.
Cod document: AACR-PAC.MFRA.03;

 
NOTĂ: Din data de 1 ianuarie 2018, se impune obligativitatea utilizării frecvențelor cu ecart 8,33kHz în spațiul aerian controlat conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 1079/2012 al comisiei din 16 noiembrie 2012 de stabilire a cerințelor privind ecartul dintre canalele de voce pentru cerul unic european.
 
Pentru a converti o frecvență existentă cu ecart 25kHz la una cu ecart 8,33kHz trebuie completat formularul AACR-PAC.MFRA.01.


În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 1079/2012, introducerea ecartului 8,33 kHz între canalele de voce în banda destinată comunicaţiilor aeronautice şi sub nivel de zbor FL195 este o cerinţă care are termene de implementare precise atât pentru furnizorul de servicii de navigaţie aeriană cât şi pentru operatorii de aeronave. În acest sens Comisia Europeană a manifestat încă de la început un interes direct în urmărirea progreselor înregistrate de state în ce priveşte implementarea prevederilor regulamentului, desemnând Network Manager ca entitate responsabilă pentru monitorizarea şi raportarea în sensul celor prezentate.
 
În vederea unei corecte informări a partenerilor din industria de aviaţie, AACR transmite prin intermediul canalelor de comunicare, către toţi cei interesaţi, un pachet informaţional care documentează procesul de conversie şi care poate oferi răspunsuri pentru o serie de întrebări legate de modalitatea de implementare, termenele stabilite, monitorizarea la nivel european, planificarea zborului, echipamente de comunicaţie, direcţii de acţiune în vederea implementării, astfel:
  

  •       8.33kHz Voice Channel Spacing (VCS) Implementation Handbook – manual elaborat de grupul de lucru stabilit la nivelul Network Manager, care are drept scop unificarea în cadrul unui singur document a recomandărilor privind dispoziţiile instituţionale, planificarea zborului, procedurile operaţionale, echiparea aeronavelor, siguranţa zborului şi managementul frecvenţelor aeronautice;
  •       EUROCONTROL Guidelines on 8.33kHz channel spacing for military operators – o compilaţie a informaţiilor provenite din surse multiple, destinată operatorilor aerieni militari care desfăşoară activitatea de zbor în conformitate cu regulile de zbor GAT, în vederea armonizării procesului de implementare a comunicaţiilor cu ecartul dintre canale de 8,33 kHz.
  •       Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1079/2012 al Comisiei, versiunea în limba română, actualizat cu ultimele amendamente; 
  •       Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1079/2012 al Comisiei, versiunea în limba engleză, actualizat cu ultimele amendamente; 
  •       Scrisoarea de desemnare din partea Comisiei prin care se conferă Network Manager rolul central în ce priveşte coordonarea implementării regulamentului;
  •       Scrisoarea de răspuns prin care Network Manager transmite Comisiei acceptarea poziţiei de coordonator al procesului de implementare a comunicaţiilor cu ecart 8,33 kHz sub FL195;
  •       ITY-AGVCS2 – extras din European ATM Master Plan prin care se stabilesc principalele direcţii de acţiune şi modalitatea de conformate cu cerinţele regulamentului;
  •       AIC A01/16, Circulara de informare aeronutică publicată în AIP România 01.07.2016, cu referire la R (UE) 1079/2012;
  •       IFPS USERS MANUAL, care în cuprins detaliază modalitatea de completare a formularului plan de zbor FPL cu referire la echipamentele de radiocomunicaţii cu capabilităţii 8,33 kHz;

 Pentru mai multe informaţii suplimentare se poate consulta si site-ul:  www.eurocontrol.int/833.

Ultima actualizare: 15/09/2021, 09:11:30
Recensământul populației și locuințelor 2021