Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Proiect amendare RACR-AD-FSH ed. 2021

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului procedurii mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 20.02.2023 , pe adresa de e-mail: andreea.rada@caa.ro .

Pentru o mai bună înțelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă"

_______________________________________________________________________________________________________

Propuneri de modificare a procedurii PAC FCL ed 2/2023 pentru certificarea si supravegherea personalului navigant.

Observaţiile/ propunerile de modificare/ completare a textului documentului menționat mai sus pot fi transmise AACR până cel târziu pe data de 07 ianuarie 2023  pe adresa de e-mail: evelina.kozma@caa.ro.

Pentru o mai bună înțelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.

Propuneri de modificare a anexei la Ordinul MTI nr. 1.305/2012 privind aprobarea tarifelor percepute de Regia Autonomă „Autoritatea Aeronautică Civilă Română“ pentru prestarea activităţilor pentru care i-au fost delegate competenţe de către Ministerul Transporturilor.
Observaţiile/ propunerile de modificare/ completare a textului documentului menționat mai sus pot fi transmise AACR până cel târziu pe data de 30 decembrie 2022  pe adresa de e-mail: tarife@caa.ro.
Pentru o mai bună înțelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.

PAC-FCL editia 2 2023

Anexa 6 PAC REG

_______________________________________________________________________________________________________

Amendamentul 3 PIAC BA_2022

Proiect PAC-REG, Ed.3/2022 - Emiterea reglementărilor aeronauticeProiect PAC-REG, Ed.3/2022 - Emiterea reglementărilor aeronautice../pages/pac-–-reg,-ed.32022

Proiect PAC BP-CBTA  - Bunuri Periculoase – Abordare bazată pe competențe pentru instruirea și evaluarea personalului;

Proiect RACR-ATS - Serviciile de trafic aerian, ediția 4/2022 

Proiect RACR-AIS - Serviciul de informare aeronautică, ediția 5/2022

Proiect PIAC ATS - Serviciile de trafic aerian, ediția 3/2022

Proiect PAC-AEC, Acreditarea entităților calificate, ed. 01/2022

Proiect RACR-AD-PETA - Proiectare și exploatarea tehnică a aerodromurilor, ed. 3/2022

Amendament 1 la PIAC-AD-SCOBST ed 5/2018

Proiect RACR - CPPZI - Cerințe privind  proiectarea și aprobarea structurilor de spațiu aerian și a procedurilor de zbor

PNMSAC – Programul național de management al siguranței aviației civile

Observațiile și propunerile de modificare/completare a textului documentului menționat mai sus pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 20.12.2021, pe adresa de e-mail: safety@caa.ro  

Pentru o mai bună înțelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

RACR-AVZ, Emiterea avizelor la documentaţiile tehnice aferente obiectivelor din zone cu servituţi aeronautice civile sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României, ediția 2/2020

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului procedurii mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 26.11.2021, pe adresa de e-mail: oana.grigoras@caa.ro .
Pentru o mai bună înțelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

RACR-ZSAC, Stabilirea zonelor cu servituţi aeronautice civile şi a condiţiilor de avizare a documentaţiilor tehnice aferente obiectivelor din aceste zone sau din alte zone în care pot constitui obstacole pentru navigaţia aeriană şi/sau pot afecta siguranţa zborului pe teritoriul şi în spaţiul aerian al României, ediția 1/2015

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului procedurii mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 26.11.2021, pe adresa de e-mail: oana.grigoras@caa.ro .
Pentru o mai bună înțelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

RACR-AD-CADC, Certificarea aerodromurilor civile, ediția 1/2021

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului procedurii mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 15.10.2021, pe adresa de e-mail: andreia.nicolae@caa.ro .
Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

PAC-AD-AUDIT/INSPECȚIE, Metodologia de audit / inspecție aplicabilă domeniului aerodromuri, ediția 1/2021

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului procedurii mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel târziu la data de 15.10.2021, pe adresa de e-mail: andreia.nicolae@caa.ro .
Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.

PIAC –AW-CNV editia 3/2021 - " Certificarea navigabilităţii aeronavelor ".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 08.10.2021, pe urmatoarea adresa de e-mail:cristina.pavel@caa.ro

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 3/2021 a PIAC-AW-CNV  se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" .

PAC-PM-EATU Emiterea Autorizaţiilor pentru Utilizarea Temporară, pe aeroporturile din România, pentru avioane civile subsonice cu reacţie, care nu corespund standardelor de zgomot OACI

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel tarziu la data de 05.10.2021, pe următoarea adresă de e-mail: mariana.voicu@caa.ro.

 

Editia 1/august 2021 a PIAC-AW-IAC, procedura conexa RACR IA "Inmatricularea aeronavelor civile"

Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii proceduri mai sus menționate pot fi transmise AACR până cel târziu 20.09.2021, pe adresa de e-mail: remus.dogaru@caa.ro.  

 

Amendamentul 1 la Editia 2 a PIAC-MFRA

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 20.08.2021 la adresa de e-mail: frecvente@caa.ro

 

Amendamentul 1 PIAC-AIM, Managementul informațiilor aeronautice

PIAC-ATM/ANS, Partea I – „Certificarea și supravegherea furnizorilor de servicii ATM/ANS”, ediția 2/2021.

 

PAC –AW-PIE editia 1/2021 - " Autorizarea personalului independent de evaluare  a navigabilității ".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 16.07.2021, pe urmatoarea adresa de e-mail:gabriel.vrabie@caa.ro, monica.georgescu@caa.ro

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 1/2021 a PAC-AW-PIE  se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă"

PIAC –AW-CNV editia 3/2021 - " Certificarea navigabilităţii aeronavelor ".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 07.07.2021, pe urmatoarea adresa de e-mail:cristina.pavel@caa.ro

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 3/2021 a PIAC-AW-CNV  se vor transmite AACR utilizând formularul  standard "Consultare externă" .

 

Proiect Amendament 3 la PIAC-AD-139, Ed. 1/2018 – Certificarea si supravegherea aerodromurilor civile in conformitate cu cerintele Regulamentului (UE) nr. 139/2014

Procedura PAC-FCL privind certificarea personalului navigant.

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 30.05.2021, la adresele de e-mail: cristian.olinescu@caa.ro și mihai.matei@caa.ro

PIAC-AD-FSH ed.1/2021  - Certificarea furnizorilor de servicii de handling la sol

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de  31.05.2021, la adresele de e-mail: andreea.rada@caa.ro  şi roxana.nastase@caa.ro   .

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul .

 

Proiect amendament nr.1 la RACR-AIS, ed.4 / 2020

Având în vedere aprobarea de către Consiliul OACI a Amendamentului 41 la Anexa 15 a Convenției privind Aviația Civilă Internațională, acesta va fi preluat și transpus în cadrul reglementat național prin introducerea amendamentului nr. 1 la RACR-AIS, ed.4/2020. Propunerile pot fi transmise până pe 15.05.2021 pe adresa vasile.coman@caa.ro.

Considering the provision of (CE) 785/2004  Liability assurance of air transport operatorthe proposal for modification of  RACR IA “Inmatricularea aeronavelor civile” will complete the requirements related to documents send to RoCAA related to issuing of Registration Certificate 

The proposal will be send to RoCAA at e-mail: remus.dogaru@caa.ro.

For a better understanding please send comments/proposed amendments using form  "Consultare externă

Proiect amendament RACR-HA, ed. 03/2015

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 16.04.2021, la adresa de e-mail: simona.buliga@caa.ro.

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

P-AEC, ed. 01/2021 ”Acreditarea entităților calificate”

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 15.03.2021, ora 10.00, la adresele de e-mail: nicolae.badeu@caa.ro, denisa.voicu@caa.ro.

PIAC-SP-UAS, ed. 01/2020

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 14.12.2020, la adresele de e-mail:remus.dogaru@caa.ro, madalina.catrina@caa.ro, nicolae.badeu@caa.ro

Editia 1/2020 a PIAC –AW-CAMO   " Autorizarea şi supravegherea organizaţiilor de managementul navigabilității Part-CAMO ".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 20.11.2020, pe urmatoarea adrese de e-mail: dragos.ghita@caa.ro, cristina.pavel@caa.ro

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 1/2020 a PIAC-AW-CAMO se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" 

Rezultatul procesului de consultare pentru reglementarea  PIAC-AW-CAMO ed. 1  poate fi consultat aici.

Editia 2/2020 a PIAC –AW-CNV  " Certificarea navigabilităţii aeronavelor ".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 20.11.2020, pe urmatoarea adrese de e-mail:  cristina.pavel@caa.ro, Catalin.marin@caa.ro

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 2/2020 a PIAC-AW-CNV  se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" .

Rezultatul procesului de consultare pentru reglementarea  PIAC-AW-CNV ed. 2  poate fi consultat aici.

Editia 3/2020 a PIAC –AW-MP  " Procedură administrativă şi instrucţiuni AACR pentru aprobarea/ acceptarea programelor de întreţinere  ".
Observațiile/propunerile de modificare/completare a textului noii ediții a procedurii mai sus mentionat pot fi transmise AACR pana cel tarziu 20.11.2020, pe urmatoarea adrese de e-mail:  Catalin.marin@caa.ro, dragos.ghita@caa.ro

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare a textului editiei 3/2020 a PIAC-AW-MP  se vor transmite AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" 

PIAC-OPS-UAS

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 23.11.2020, la adresa de e-mail: justin.chirea@caa.ro”.

Propuneri de modificare si completare a anexei la OMTI nr. 1305/2012 privind tarifele percepute de AACR RA

Observațiile/ propunerile de modificare/ completare vor fi transmise la AACR până la data de 19 noiembrie 2020, la adresa de e-mail: tarife@caa.ro

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

Proiect PIAC-CPD, ed. 01/2020

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 23.10.2020, la adresa de e-mail: evelina.kozma@caa.ro.

Pentru o mai bună întelegere și analiză, observațiile/propunerile de modificare/completare se vor transmite la AACR utilizând formularul standard "Consultare externă" anexat.”

PIAC-AEA

Propunerile vor fi transmise până la data de 23.09.2020, la adresa de e-mail: justin.chirea@caa.ro

PIAC-AEC draft 3

Propunerile vor fi transmise la AACR până la data de 16.10.2020, la adresele de e-mail: mugurel.ionescu@caa.ro și denisa.voicu@caa.ro

PIAC-AW-CAO Ed. 1
PIAC-AW-ACZ Ed1

The proposals will be sent to AACR until 07.08.2020, at the e-mail addresses: corina.loloiu@caa.ro, adrian.badila@caa.ro and dragos.ghita@caa.ro.

For a better understanding and analysis, comments / proposed amendments / additions will be forwarded to the AACR using the attached standard "External Consultation" form. "

Projects archive

Last update: 13/03/2023, 03:13:06