Autoritatea Aeronautică Civilă Romană

Orice comentariu sau sugestie cu privire la un document aflat in consultare pe site-ul www.caa.ro se va transmite la adresa transparenta@caa.ro. Mesajul va contine in titlu denumirea documentului pentru care este transmis comentariul sau sugestia. De asemenea, mesajul va contine numele expeditorului, functia pe care o detine, precum si denumirea angajatorului. Mesajele care nu contin aceste elemente nu vor fi luate in considerare. Va multumim pentru cooperare!

Plan de reglementari pe anul 2023

Plan de reglementare pe anul 2020

Plan de reglementare pe anul 2019

Plan de reglementare pe anul 2018

Plan de reglementare pe anul 2017

În vederea exercitării competențelor ce îi revin, AACR elaborează proiecte de reglementări naționale de aeronautică civilă, în scopul asigurării implementării și aplicării în România a legislației naționale și europene specifice, a standardelor și practicilor recomandate de către organizațiile internaționale de aviație civilă, a prevederilor convențiilor internaționale în domeniul aviației civile la care România este parte. Activitatea de reglementare a AACR se desfășoară controlat. Planificarea, organizarea, desfăşurarea şi evidenţa activităţilor de editare, emitere şi abrogare sunt integrate şi coordonate unitar prin intermediul planurilor anuale de reglementare.
Pentru definitivarea și/sau îmbunătățirea planului pe anul în curs vă rugăm să aveți amabilitatea de a ne comunica în scris comentariile, propunerile și sugestiile dumneavoastră, mesajele respectând următoarele condiții: 

  • indicarea numelui şi adresei solicitantului;
  • exprimarea clară, succintă a conţinutului reglementării sau a modificării propuse;
  • indicarea informaţiilor, punctelor de vedere, argumentelor şi dovezilor care stau la baza  solicitării,  susținând cererea din punct de vedere al interesului public, precum şi argumente pertinente prin care se demonstrează că emiterea/modificarea în sensul solicitării conduce la creşterea siguranţei/ securității zborului sau cel puţin nu afectează negativ nivelul existent;
  • includerea unei abordări a riscurilor luate în considerare de partea interesată;
  • explicarea intereselor solicitantului în acţiunea propusă.


2. Chestionar post implementare reglementari – domeniul aeroporturi
Pentru completare chestionarele se vor tipari, se vor scana ulterior competarii si se vor transmite la adresa de mail: transparenta@caa.ro

Ultima actualizare: 12/04/2023, 08:36:08