Toți împreună, servind aviația civilă

Autoritatea Aeronautică Civilă Română, în vederea îndeplinirii atribuțiilor ce îi revin cu privire la asigurarea și menținerea unui nivel ridicat de siguranță și securitate în aeronautica civilă din România, a dezvoltat și menține un sistem de management al calității în conformitate cu cerințele standardului internațional ISO 9001:2015 și a proiectat, documentat, implementat și menține funcția de monitorizare a conformării activităților specifice cu cerințele aplicabile ale regulamentelor UE.  

Aceste activități contribuie la atingerea obiectivelor AACR referitoare la creșterea eficacității activităților de supervizare a siguranței și securității aviației civile din România.

Directorul General al AACR se angajează ca Autoritatea Aeronautică Civilă Română să exercite funcția de supervizare a siguranței zborului prin furnizarea  activităților la standarde de înaltă calitate care să ofere încredere tuturor clienților și părţilor interesate prin îmbunătățirea  continuă a proceselor și activităților sale, prevenirea deficiențelor potențiale, creșterea responsabilităților și a gradului de implicare a întregului personal,  respectarea principiilor de imparţialitate, transparenţă, confidenţialitate, competenţă, abordare procesuală, gândire bazată pe risc, recunoaștere și apreciere a rezultatelor angajaților precum şi capacitate de răspuns la solicitările și reclamaţiile acestora.

 
Ultima actualizare: 28/03/2022, 06:58:59
Recensământul populației și locuințelor 2021